Problémy Nového Vráta

 

Město České Budějovice se rozhodlo přestavět areál výtopny Vráto na spalovnu komunálního odpadu. Město stejně jako vždy selhalo v komunikaci s občany a tak jsme se začali ptát, jak celý projekt bude vypadat. Po seznámení s žalostným stavem okolní čtvrti jsme si položili ještě více otázek. Získají obyvatelé nějakou kompenzaci? Proč město tuto část tak dlouho zanedbává? Setkali jsme se tedy se zástupci místního spolku T.G.M. Nové Vráto a odstartovali diskuzi. Z celé spolupráce vzešlo několik videí, která se věnovala samotné spalovně, ale i lokálním problémům.

 
Problémy Nového Vráta
současná záložní výtopna Nové Vráto / f: Radek Matoušek

Během roku 2021 jsme se z pozice občanů města začali zajímat o velmi špatný stav veřejného prostoru součásti našeho města, původně samostatné obce Nové Vráto.

Navázali jsme kontakt se spolkem T.G.M. Nové Vráto, který na to velmi aktivně upozorňuje a už od roku 2014 se zabývá stavem čtvrti. Reakci občanů občanů tehdy vyvola plán výstavby Hlinského přivaděče přes louku, kterou místní využívají k procházkám a je zatím docela nedotčenou a v podstatě i jedinou plochou, kde se dá trávit čas blíže přírodě.

A co spojilo nás a spolek T.G.M.? Rok 2020 přinesl rozhodnutí města vystavět ve výtopně Vráto spalovnu odpadků. Nikdo z města se bohužel nezajímal o potřeby občanů a nenabídl jim žádnou kompernzaci. To je smutná realita našeho města. A ani s novou koalicí v novém volebním období 2022-2026 to nevypadá nadějněji.

I přesto se povedlo místním přesvědčit minulé vedení města, aby opravilo zdejší zchátralou hasičskou zbrojnici a uspět v participativním rozpočtu města už s dvěma projekty. S přípravou revitalizace parku za školou a také s projektem na nákup vybavení na sousedské slavnosti, které v parku spolek pořádá.

Během natáčení a tvorby videí jsme aktivně podporovali vedení spolku v jejich agitaci na městě za účelem vytvoření strategie rozvoje a údržby čtvrti. Vedení města z let 2018 až 2022 toho ale nebylo schopno. Ve čtvrti chybí chodníky, v některých místech řádná kanalizace nebo třeba komunitní centrum, které bylo po revoluci zprivatizováno. Všechny tyto nedostatky nestačí pro zvýšení zájmu politiků. Poslední kapkou bylo, když stavbu spalovny podpořili všechny strany napříč politickým spektrem bez jakéhokoliv plánu kompenzací. Od té doby v podstatě nemají zdejší obyvatelé zastání a my to považujeme za selhání samosprávy města a politiků obecně. 

Nyní v novém volebním období se teprve tvoří investiční plán koalice města a my se bdueme snažit do něj prosadit realizacui obnovy parku za školou T.G.M., podle projektu, který je již hotový a dodělání vyjde zhruba na deset milionů korun.

Na Nové Vráto nezpomene a uděláme co bude v našich silách i když okolnosti našich myšlenkácm a hodnotám nejsou nakloněny.

Více informací naleznete v jednotlivých videích z Nového Vráta na našem facebooku nebo na webu spolku T.G.M. Nové vráto Nové Vráto – místo pro život, NE "na dožití"! – Web sdružení občanů Nového Vráta (novevrato.cz)