Nákupní košík
0 Kč
 
 

Obnova parku Dukelská

 

V roce 2018 jsme videem zhodnotili žalostný stav parku a představili náš pohled na věc na zastupitelstvu města. Město se stejně jako vždy snažilo zachránit situaci nesystematickými kroky, které k ničemu nevedly. Nakonec se na podzim téhož roku podařilo přesvědčit nového vedení města a byla vypsána vyzvaná architektonická soutěž. S vítězným návrhem od Rusina frei architekti jsme se seznámili v následujícím roce. Poté následovalo participační setkání a dotazníkové šetření na kterém jsme se taktéž podíleli. Výsledky jsme předali architektům, kteří následně zapracovali připomínky občanů a dokončili projektovou dokumentaci. Momentálně probíhá proces stavebního řízení a příští rok 2022 se již snad dočkáme realizace.

 
Obnova parku Dukelská
leden 2023 / a: https://www.dukelska-cbudejovice.cz/fotogalerie/

Park Dukelská nikdy nebyl výrazným parkem, natož parkem, kde by si Budějčáci rádi užívali volné chvíle.

Poprvé se o park začali politici více zajímat někdy okolo roku 2016, kdy zde vznikla recyklační stezka, která bohužel postrádala jakýkoliv smysl a sloužila spíše jako PR pro tehdejší politickou reprezentaci. Díky této stezce, která se skládala z kontejnerů na tříděný odpad a cedulí, které o recyklaci informovali, se v parku ještě více projevil vandalismus a začala postupná degradace tohoto prostoru.

V roce 2018 jsme se park rozhodli zhodnotit. Inspiraci jsme si vzali od dua Honest Guide, kteří v Praze hledali pozitiva na zanedbaných místech a satirickou formou lidem přiblížili stav těchto protor. Video jsme následně promítali na zastupitelstvu města České Budějovice, kde z nás někteří z politiků měli legraci, ale i tak se ledy pohly a začala diskuze nad tímto místem.

Petr Podhola tehdy nařídil úředníkům, ať na základě našeho videa udělají alespoň dílčí úpravy. Díky tomu zmizela recyklační stezka, opravily se rozbité povrchy a vyčistily se místa, která byla zanesena odpadem. Tento postup jsme již dobře znali díky předchozímu jednání politiků, kdy dílčí nesystematickou změnou považují problém za vyřešený. Nenechali jsme se a díky pomoci Miroslava Vodáka se nám podařilo prosadit vyzvanou architektonickou soutěž na celý park.

Díky této iniciativě se poprvé v Českých Budějovicích vyzkoušela participace s občany, která je pro každý projekt zásadní, bohužel se v našem městě o té doby nepraktikovala. Měli jsme možnost vyslechnout si názory místních obyvatel i návštěvníků z jiných koutů města, popřípadě jim dovysvětlit jejich dotazy. Díky této participaci získali architekti ze studia https://www.rusinafrei.cz/ hodnotné podklady díky kterým mohli vyhovět požadavkům návštěvníků. Na základě těchto setkání vznikl finální projekt, který poprvé pracuje s nábřežní hranou řeky a přibližuje ji lidem. Přepracovány také byly místní komunikace, dětské hřiště a vytvořil se pasport zeleně, společně s projektem na její obnovu.

Rok 2022 přinesl konečně realizaci tohoto projektu. Park by měl být hotový 1.5.2023, kdy by měl být nejpozději otevřen. Z důvodu pochybení firmy, ale nebude včas dodáno dětské hřiště a město se rozhodlo proto aby hřiště dodala jiná firma, která to údajně doáže levněji. Hřiště tedy prozatím nebude součástí nově otevřeného parku. 

Video z participačního setkán s veřejností Participace park Dukelská - YouTube